Nhựa Trao Đổi Ion

* Vật Lọc Nước Nhựa Trao Đổi Ion Na+ hãng DOW.
* Bao 25 lít là loại nhựa trao đổi ion dạng keo gốc axit mạnh được sử dụng để khử cứng nước.