Nhựa Trao Đổi Ion Na+ Hãng Lewatit

* Vật liệu lọc nước nhựa trao đổi ion Na+ Bao 25 lít hãng Lewatit S1567 xuất xứ Đức
* Là loại nhựa trao đổi ion gốc axit mạnh mới được phát triển dạng keo