Muối Công Nghiệp

✅ Muối công nghiệp 99.5% hãng TRS – Bao 25kg được sử dụng cho mục đích hoàn nguyên hạt nhựa trao đổi ion Na+, hoặc các mục đích khác.