Máy làm nước Soda tiết kiệm năng lượng LC-8871

Máy làm nước Soda tiết kiệm năng lượng LC-8871

  • Chế độ ECO tiết kiệm năng lượng
  • Cảnh báo phát hiện rò rỉ