Máy đun nước thương mại để bàn LC-025A/LC-005A/LC-035A

Máy đun nước thương mại để bàn LC-025A/LC-005A/LC-035A

  • Cung cấp nước nóng 24 giờ
  • Vòi và máy sưởi bằng thép không gỉ cấp thực phẩm
  • Quy trình được điều khiển hoàn toàn tự động