Lõi Lọc Panasonic TK-AS45C1 Dùng Cho Máy Ion Kiềm TK-AS45/TK-AS66/TK-AB50

4.500.000 

✅ Lõi Lọc Panasonic TK-AS45C1 dùng cho máy TK-AS45/TK-AS66/TK-AB50