Lõi lọc AP917HD-S dùng cho máy lọc nước 3M AP904

8.900.000 

Lõi lọc AP917HD-S dùng cho máy lọc nước 3M AP904

– Lõi lọc nước 3M sản xuất tại Mỹ (3M SKU 70020273929)
– Dùng để thay lõi cho máy lọc nước 3M AP904 (3M SKU 70020284975)
– Lõi lọc thiết kế SQC, mỗi lần thay lõi chỉ mất 2 – 5 phút
– Đạt chuẩn NSF 42 về khả năng giảm cặn bẩn mức độ III ( 5microns – 15 microns )
– Công suất lọc lớn 378.541 Lít (tính trên nguồn nước đầu vào là nước máy, thực tế có thể tăng giảm tuỳ chất lượng nước đầu vào)
– Tốc độ dòng chảy cao 20gpm (~4,5m3/h)
* Tiêu chuẩn nước đầu vào là nước máy hoặc đạt tiêu chuẩn QCVN 1: 2009/BYT