[PRE-ORDER] Hệ thống xử lý nước nhiễm sắt kép 3M APPM150

149.000.000 

Hệ thống xử lý nước nhiễm sắt kép 3M APPM150

– Điều chỉnh độ pH, giảm lượng khí hydro sunfua và sắt cao
– Không dùng hóa chất để giảm sắt kết tủa (sắt), sắt hòa tan hoặc vi khuẩn bằng cảm ứng không khí
– Thiết bị hòa trộn làm tăng độ pH để tăng cường khử sắt