Hệ Thống RO Cho Căn Tin

✅ Hệ thống lọc nước RO cho căn tin, trường học, nhà máy:
* Hệ thống lọc nước RO cho canteen: trường học, nhà máy, bệnh viện, nơi công cộng…
* Công suất 125 – 2.250 lít/giờ phục vụ cho 100 – 1800 người uống với tùy chọn thêm khay lấy nước từ 2-8 vòi nước thường hoặc lạnh + thường (bình chứa 39 – 180 lít).