Hệ thống lọc RO cho Công ty Ốc Đảo Xanh 4 m3/h

hệ thống xử lý RO

Hệ thống lọc RO cho Công ty Ốc Đảo Xanh 4 m3/h

  • Chủ đầu tư: Công ty Ốc Đảo Xanh
  • Công suất: 4 m3/h
  • Công nghệ áp dụng: Công nghệ RO
  • Địa chỉ: Đồng Nai, Vietnam
Liên hệ tư vấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *