Hạt Điều Chỉnh PH UEBERALL (Đức)

MADE IN GERMANY

Không bị tắc nghẽn trong quá trình hoạt động.
Quá trình nạp lại hiệu quả cao.
Sử dụng rất ổn định và kinh tế.
Xử lý rất dễ dàng khi lưu trữ và nạp lại vật liệu.
Tính kinh tế cao.

H06 là một trong những hợp chất đặc biệt được tạo ra bởi Ueberall để dùng cho thiết bị URF. H06 làm tăng và ổn định độ pH trong nước ở mức 7.0 – 8.0