Các loại Khẩu trang 3M thông dụng và cách dùng đúng!

Bảng thông số các loại khẩu trang 3M PARTICULATE RESPIRATOR (mặt nạ phòng độc) đang bán tại thị trường Việt Nam

CỡKhả năng lọcVan thởThan hoạt tínhGhi chú
3M 8550Đủ các cỡxxxKhông vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo tai; Màu Hồng, đỏ, đen, xanh, xám;
3M 8822Người lớn95.00%Có vanKhông than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9001Người lớn90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9001VNgười lớn90.00%Có vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9002Người lớn90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9002VNgười lớn90.00%Có vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9003Trẻ em90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9003VTrẻ lớn90.00%Có vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9004Trẻ lớn90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9004VTrẻ lớn90.00%Có vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9005Người lớn90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo gáy; Màu Trắng;
3M 9010Người lớn90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9021Người lớn90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Đen; Hộp 50 cái có tem seal
3M 9022Người lớn90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Đen;
3M 9031Người lớn90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Xanh; Túi 10 cái, có tem seal
3M 9032Người lớn90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Xanh; Túi 10 cái, có tem seal
3M 9033Trẻ lớn90.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Xanh;
3M 9041Người lớn90.00%Không vanCó than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Đen;
3M 9041VNgười lớn90.00%Có vanCó than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Đen;
3M 9042Người lớn90.00%Không vanCó than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Đen;
3M 9042VNgười lớn90.00%Có vanCó than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Đen;
3M 9071Người lớn90.00%Không vanCó than hoạt tínhChun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Đen; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái trong một túi nylon hàn kín
3M 9072Người lớn90.00%Không vanCó than hoạt tínhChun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Đen; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái trong một túi nylon hàn kín
3M 9132Người lớn95.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Xanh; Hộp 30 cái, mỗi cái có nylon hàn kín. Chuyên dùng cho môi trường bệnh viện, chống máu, dịch bệnh nhân. Có thể dùng làm khẩu trang phẫu thuật
3M 9501Người lớn95.00%Không vanKhông than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9501+Người lớn95.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo tai; Màu Trắng;
3M 9501CNgười lớn95.00%Có vanKhông than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Hồng, xanh, tím; Túi 3 cái
3M 9501VNgười lớn95.00%Có vanKhông than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9501V+Người lớn95.00%Có vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo tai; Màu Trắng; Túi Zip 25 cái có tem seal, mỗi cái không có nylon bên trong. Hộp 15 cái hoặc 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9501VTNgười lớn95.00%Có vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo tai; Màu Trắng; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9502Người lớn95.00%Không vanKhông than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9502+Người lớn95.00%Không vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo đầu; Màu Trắng;
3M 9502VNgười lớn95.00%Có vanKhông than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9502V+Người lớn95.00%Có vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo đầu; Màu Trắng; Túi Zip 25 cái có tem seal, mỗi cái không có nylon bên trong. Hộp 15 cái hoặc 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9502VTNgười lớn95.00%Có vanKhông than hoạt tínhKhông đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Trắng; Hộp 25 cái có tem seal, mỗi cái có nylon riêng
3M 9505Người lớn95.00%Không vanKhông than hoạt tínhChun cao su tổng hợp; Đeo gáy; Màu Trắng;
3M 9541Người lớn95.00%Không vanCó than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo tai; Màu Đen;
3M 9541VNgười lớn95.00%Có vanCó than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo tai; Màu Đen; Hộp 20 cái có tem seal, mỗi cái trong một túi nylon hàn kín
3M 9542Người lớn95.00%Không vanCó than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo đầu; Màu Đen;
3M 9542VNgười lớn95.00%Có vanCó than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo đầu; Màu Đen; Hộp 20 cái có tem seal, mỗi cái trong một túi nylon hàn kín
3M 9561VTrẻ nhỏ95.00%Có vanKhông than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun vải mềm; Đeo đầu; Màu Thỏ hồng, gấu xanh, máy bay trắng; Hôp 3 cái, mỗi cái có nylon riêng hàn bằng máy
3M 9914Người lớn90.00%Có vanCó than hoạt tínhCó đệm mũi; Chun cao su tổng hợp; Đeo đầu; Màu Đen;


Tùy vào công dụng và đối tượng sử dụng, bạn hãy chọn loại khẩu trang 3M cho phù hợp nhé!

Ghi chú: Trong một vài trường hợp, tùy tình hình thì người dùng vẫn có thể sử dụng loại khác mã để thay thế. Chỉ cần chú ý chọn đúng hãng và chất lượng nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *