Bộ tiền xử lý 3 cấp lọc 10 inch

650.000 

– Lõi lọc thô PP: từ 3 – 6 tháng

– Lõi than hoạt tính OCB: từ 6 – 12 tháng

– Lõi than hoạt tính CTO: từ 6 – 12 tháng