Bộ tiền lọc ATLAS FILTRI D10 PB

4.700.000 

Chức năng: Lọc nước máy
Có thể sử dụng làm bộ tiền lọc cho máy ion kiềm.